20.10.2014

doplnené informácie v rubrike "aj oni tu boli"
upravené menu
nový dizajn stránky
doplnené fotogalérie